McLean Hospital (Szpital McLean)

McLean Hospital (Szpital McLean)

Belmont, MA

mcleanhospital.org

.

Lekarze, wykładowcy, studenci, wolontariusze i osoby wspierające, które działają na rzecz Szpitala McLean, dążą do poprawy jakości życia osób i rodzin dotkniętych chorobami psychicznymi. Jako największy partner wydziału medycznego Uniwersytetu Harvarda w dziedzinie psychaitrii, McLean Hospital od samego początku, czyli od 1811 roku, zaspokaja potrzeby osób cierpiących na różne problemy psychiczne i ich rodzin. Jest on zakładem psychiatrycznym mogącym pomieścić 182 osoby, który w ostatnim roku odnotował 5 756 przyjęć. McLean Hospital zapewnia szeroki zakres opieki klinicznej, mającej na celu zaspokojenie potrzeb każdego z pacjentów na każdym etapie leczenia. Opieka świadczona jest w wielu miejscach, włącznie z terenem głównego kampusu szpitalnego w Belmont. Szpital oferuje ciągłe wsparcie, w tym między innymi intensywną i długoterminową opiekę zamknietą, opiekę częściową, wizyty szpitalne i opiekę ambulatoryjną. Co więcej, działają również trzy odpowiednio wyspecjalizowane szkoły terapeutyczne. Pracownicy McLean Hospital dążą do tego, aby móc zaoferować najmniej restrykcyjny poziom opieki zdrowotnej, który wciąż idealnie odpowiada wszystkim wymaganiom klinicznym. U.S. News and World Report umieścił McLean Hospital na 1 miejscu wśród szpitali psychiatrycznych w USA.

.