Northwestern Medicine

Northwestern Medicine

Chicago, Illinois

www.nm.org

.

Northwestern Medicine to wspólna strategiczna wizja Northwestern Memorial HealthCare i Northwestern University Feinberg School of Medicine, mająca na celu transformację przyszłości opieki zdrowotnej. Northwestern Medicine tworzą uznawane szpitale wraz z 3 500 lekarzami specjalistami wykonującymi zabiegi, o których informują najnowsze badania przeprowadzane przez Northwestern University Feinberg School of Medicine. Szkoła ta  otrzymała dofinansowanie badań klinicznych o łącznej wartości 484,1 mln. dolarów w roku akademickim 2017-2018. Co roku w Feinberg i stowarzyszonych oddziałach przeprowadzanych jest ponad 4 571 badań podstawowych i klinicznych. Feinberg przeprowadza badania podstawowe i kliniczne w 7 podstawowych oddziałach naukowych, 20 oddziałach klinicznych, 30 ośrodkach i 10 instytutach.

.

Northwestern Memorial Hospital to akademicki szpital medyczny, będący głównym partnerem w zakresie nauczania dla  Feinberg School of Medicine. Według U.S. News & World Report, dotyczącego najlepszych szpitali w Ameryce w 2016-17 roku (2018-19 Honor Roll of America’s Best Hospitals) zajmuje on 1 miejsce w regionie metropolii Chicago, jak również 1 miejsce w Illinois i 13 w kraju. W raporcie znajduje się 11 z 16 jego klinicznych specjalności, w tym: onkologia, kardiologia i kardiochirurgia, otolaryngologia, gastroenterologia i chirurgia przewodu pokarmowego, geriatria, ginekologia, nefrologia, neurologia i neurochirurgia, ortopedia, pulmonologia i urologia.

.