Partners Healthcare

Partners Healthcare

Boston, MA

Partners.org

.

Szpitale partnerskie

Brigham and Women’s Hospital

Massachusetts General Hospital

Dana Farber-Cancer Institute

McLean Hospital

Spaulding Rehabilitation Hospital

.

Partners HealthCare to system opieki zdrowotnej non-profit, który odpowiada za stan pacjentów, badania, edukację i usługi świadczone na rzecz wspólnoty lokalnej i globalnej. Współpraca pomiędzy instytucjami i pracownikami ma zasadniczy wpływ na realizację misji systemu. Został on założony w 1994 roku przez Brigham and Women’s Hospital i Massachusetts General Hospital – dwa wiodące w Stanach Zjednoczonych akademickie ośrodki medyczne. Partners HealthCare obejmuje szpitale społeczne i specjalistyczne, skoordynowaną opiekę medyczną, sieć lekarską gabinetów lekarskich, lokalne ośrodki zdrowia, opiekę domową i inne powiązane usługi opieki medycznej. Niektóre szpitale stanowią centra szkoleniowe dla Szkoły Medycznej Uniwersytetu Harvarda, a Partners HealthCare jest krajowym liderem w zakresie badań biomedycznych w Stanach Zjednoczonych. Stanach Zjednoczonych.

.

Partners HealthCare zatrudnia około 73 000 pracowników, w tym między innymi lekarzy, pielęgniarki, naukowców i opiekunów. Poszczególne instytucje mogą pochwalić się całkowitym budżetem przeznaczanym na badania w wysokości 1,4 miliarda dolarów. Co więcej, Massachusetts General Hospital (MGH) i Brigham and Women’s Hospital (BWH) to największe prywatne szpitale Narodowych Instytutów Zdrowia w Stanach Zjednoczonych.