UCLA Health

UCLA Health

Los Angeles, Kalifornia

uclahealth.org

.

Od ponad połowy wieku UCLA Halth wykorzystuje najnowsze technologie medyczne i oferuje najlepszą opiekę nad pacjentami z Los Angeles i całego świata. Grupa składa się z Ośrodka Medycznego UCLA im Ronalda Reagana, Ośrodka Medycznego UCLA, Szpitala Dziecięcego Mattel UCLA i Grupy Medycznej UCLA i jest w stanie zaoferować dobrze rozbudowany system gabinetów podstawowej i specjalistycznej opieki w całym regionie. Dzięki temu jest jednym z najbardziej wszechstronnych i zaawansowanych systemów opieki zdrowotnej na świecie.

.

Jako akademicki ośrodek medyczny, UCLA Health oferuje pacjentom najnowsze technologie oraz dostęp do potencjalnie ratujących życie nowych terapii i wiodących badań klinicznych. Poprzez szeroką gamę ośrodków badawczych i klinicznych, skupiających się na zagadnieniach takich, jak biologia komórek macierzystych, AIDS, terapia genowa, neurologia, zdrowie kobiet i geriatria. UCLA Health doskonale pokazuje, jak ważną rolę może odgrywać akademicki ośrodek medyczny. Zaangażowanie UCLA Health w świadczenie opieki nad potrzebującymi, przeprowadzanie badań i edukacja oznacza, że pacjenci mają możliwość skorzystania z najnowszych technik diagnostycznych i terapeutycznych w praktycznie każdej dziedzinie medycyny.

.

Lekarze ośrodka są światowymi liderami w diagnostyce i leczeniu skomplikowanych chorób, a szpitale, w których pracują, cieszą się opinią najlepszych w kraju. Pojawiający się za każdym razem w pierwszej piątce szpitali w kraju i jako najlepszy szpital w zachodniej części Stanów Zjednoczonych w rankingu U.S. News & World Report, UCLA Health doceniany jest za przeprowadzane badania biomedyczne, a jego lekarzom i naukowcom przypisuje się tytuł liderów w realizacji pionierskich działań w zdumiewająco szerokim zakresie dyscyplin, od transplantacji narządów i kardiochirurgii po onkologię, Przyczyniają się oni do wdrażania najnowszych odkryć w prawie każdej dziedzinie medycyny.

.

Ponad 200 lekarzy UCLA Health uznawanych jest za najlepszych lekarzy w Stanach Zjednoczonych. Pacjenci odwiedzają kliniki UCLA Health łącznie ponad 2,5 miliona razy każdego roku, a szpitale – ponad 100 000 razy rocznie. UCLA Health zatrudnia ponad 2 000 specjalistów.

.