Druga opinia medyczna WorldCare

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług lub jesteś pracownikiem, ubezpieczycielem, brokerem albo przedstawicielem firmy realizującej usługi medyczne na rzecz ubezpieczyciela (TPA – Third Party Administrator) zainteresowanym oferowaniem naszych usług, skontaktuj się z nami już dzisiaj.

.

Druga opinia medyczna WorldCare

Usługa drugiej opinii medycznej (DOM) WorldCare jest złotym standardem w tej dziedzinie. Jest to jedyna dostępna usługa instytucjonalna i jedyne dostępne rozwiązanie multidyscyplinarne. Dzięki naszemu unikalnemu procesowi wirtualnego doradztwa medycznego pacjent może poczuć się tak jakby osobiście odwiedzał najlepsze amerykańskie ośrodki medyczne WorldCare Consortium®. Naszym klientom  i ich lekarzom oferujemy dostęp do zespołów najlepszych specjalistów, którzy potwierdzają diagnozę i przedstawiają zalecenia odnośnie leczenia wraz z alternatywnymi terapiami – wszystko za niewielkie pieniądze. Drugie opinie medyczne opierają się na najnowszych badaniach uznanych specjalistów ze  szpitali akademickich i badawczych WorldCare Consortium®, jak również z innych doskonałych akademickich ośrodków  medycznych.

.

Jak to działa

Do każdego przypadku klienta , który kontaktuje się z WorldCare, w celu zasięgnięcia drugiej opinii medycznej przypisywany jest Menadżer Przypadku . Staje się on jego partnerem, towarzysząc mu przez cały proces w celu udostępniania wszelkich niezbędnych formularzy i planowania sesji badawczej. Podczas takiej sesji przypadek jest kwalifikowany i notowane są pytania klienta  lub jego lekarza. WorldCare następnie kontaktuje się z lekarzem prowadzącym (lub lekarzami) klienta , w celu zgromadzenia dokumentacji medycznej w jego imieniu.

.

Gromadzenie dokumentacji medycznej

Gdy WorldCare otrzyma formularze klienta , przystępuje do gromadzenia dokumentacji medycznej niezbędnej do przygotowania drugiej opinii medycznej. Dokumentacja ta obejmuje materiały diagnostyczne, takie jak oryginalne obrazy radiologiczne i wyniki badań patomorfologicznych. Po otrzymaniu dokumentów rozpoczyna się szczegółowy  proces kontroli  jakości, aby zagwarantować zgodność z obowiązującymi wytycznymi. Gdy wszelka dokumentacja zostanie zgromadzona, wybierany jest jeden lub więcej szpitali WorldCare Consortium®, odpowiedzialny za opracowanie drugiej opinii medycznej. Realizując to zadanie placówka opiera się na wiedzy i doświadczeniu zatrudnionych u siebie specjalistów odpowiednich do analizy konkretnego przypadku.    

.

Druga opinia medyczna

Zespół specjalistów WorldCare Consortium® współpracuje ze sobą analizując każdy aspekt danego przypadku. Analiza ta może obejmować ponowne badanie radiologiczne lub patologiczne. Następnie tworzony jest raport przedstawiający drugą opinię medyczną. Administrator przypadku WorldCare i Dyrektor medyczny oceniają raport pod względem jakości, aby mieć pewność, że zawiera on jasne odpowiedzi na wszystkie pytania.

.

Broszura WorldCare

Administrator przypadku WorldCare przygotowuje rozbudowaną broszurę WorldCare. Jest to kompletny i szczegółowy raport zawierający drugą opinię medyczną, biogramy specjalistów pracujących nad opinią, opis szpitala lub szpitali biorących udział w badaniu, jak również wiele innych dokładnych informacji oraz zasobów. Broszura WorldCare dostarczana jest odbiorcy w ciągu kilku dni wraz z kompletem dokumentacji medycznej. Usługa drugiej opinii medycznej WorldCare eliminuje potrzebę dzwonienia lub odwiedzania gabinetów lekarskich lub szpitali w celu odbioru dokumentacji lub oczekiwania na wizytę.

.

Podczas całego procesu Administrator przypadku WorldCare pozostaje w bliskim kontakcie z klientem , dbając o to, aby każdy etap opracowywania drugiej opinii medycznej odpowiadał naszym wysokim standardom jakości. Połączenie wiedzy i doświadczenia wykorzystywanych w ramach usługi drugiej opinii medycznej WorldCare upoważnia klienta  i lekarza leczącego do korzystania z informacji i zasobów niezbędnych do podejmowania świadomych i pewnych decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.

.

Nasza usługa drugiej opinii medycznej przyczyniła się pomyślnego zakończenia leczenia naszych klientów  którym postawiona została pierwotnie zła diagnoza . Więcej o członkostwie WordCare dowiesz się tutaj lub klikając linki do konkretnych usług członkowskich poniżej.

.

Jeśli chcesz skorzystać z usługi, wypełnij ten formularz, aby rozpocząć proces opracowywania drugiej opinii medycznej.

.

WorldCare Concierge